شلاق زدن مکان های آلوده روش های خانگی روش خانگی

شلاق زدن: مکان های آلوده روش های خانگی روش خانگی شیمیایی استفاده حشرات حرارت اسپری

گت بلاگز ورزشی بخش سوم آموزش Battle Rope

آموزش | Battle Rope | علیرضا بابازاده | مربی من | morabbi man | alireza babazade | Battle Rope |

بخش سوم آموزش Battle Rope

آموزش چهار حرکت رو در این ویدیو خواهید دید که عضله نشانه اونها دلتوئید (سرشانه) است

واژه های کلیدی: آموزش | Battle Rope | علیرضا بابازاده | مربی من | morabbi man | alireza babazade | Battle Rope |

دانلود و مشاهده بخش سوم آموزش Battle Rope

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz